Monitoring strojů

Monitoring strojů

Moderní technologie můžeme využít i pro sledování strojů a zařízení. V současnosti se většinou jedná o monitoring stavebních strojů a monitoring zemědělských strojů, které se většinou přímo nepohybují, ale je potřeba sledovat jejich funkčnost, umístění a v neposlední řadě i bezpečnost. Stavby jsou často umístěny mimo města, a tak jsou stavební stroje terčem útoků nenechavců.

V případě, že se jedná o stavební stroj, který pracuje na jednom místě, je možné sledovat kromě základních informací i motohodiny. Je tak možné sledovat i pracovníky a jejcih efektivnost práce.

U zemědělských strojů se monitorovací systém využívá např. pro dohled nad provedenou prací. Zemědělci si tak mohou sledovat, jaká zemedělská technika pracovala na jakých pozemcích a jestli provedla plánovanou práci.

Pokud by Vás zajímalo více nebo chcete navrhnout řešení dle vašeho zadání, vyplňte prosím nezávaznou potávku ve formuláří vpravo. Obratem budete kontaktováni.