Identifikace řidičů

Identifikace řidičů probíhá pomocí tzv. identifikačních čipů. Tento čip po nastartování řidič přiloží ke čtečce uvnitř vozidla, odkud je informace převedena do mobilní jednotky. Podle údajů na čipu mobilní jednotka "pozná", kdo právě nasedl do vozidla a nastartoval. Tuto informaci potom odesílá na server WEBDISPEČINKU společně s ostatními údaji. 

 

Jeden řidič může vlastnit i více identifikačních čipů, například pro odlišení různých druhů jízd nebo prací. 

 

Identifikační čip lze využít k zabezpečení vozidla. Mobilní jednotku je možné nastavit tak, že bez příslušného identifikačního čipu nelze vozidlo nastartovat standardním způsobem. Pokud i přesto dojde k nastartování, resp. pohybu vozidla, mobilní jednotka začne vysílat alarmový signál.

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek