Komunikace s navigacemi

WEBDISPEČINK dokáže přímo komunikovat s palubní navigací v řidičově vozidle, a to oběma směry. To znamená, že řidič může odesílat z obrazovky navigace různá stavová hlášení a textové zprávy, díky čemuž ušetříte na nákladech na telekomunikaci.

Vy můžete na obrazovku řidičovy navigace odesílat textové zprávy - opět šetříte na nákladech na telekomunikaci. Šetříte i svůj čas, protože přímo z aplikace, pomocí které řídíte svůj vozový park, komunikujete s řidičem a nemusíte ani "zvednout ruce z klávesnice".

Řidičovi můžete také odeslat přímo souřadnice destinace, na kterou má dojet a tato destinace se v navigaci objeví jako aktivní bod

Uživatelské rozhraní

Takto vidí řidič obrazovku navigace. Volbou Vyřídit se dostane do menu, určeného pro komunikaci s WEBDISPEČINKEM.

V informacích o aktuální poloze vidí i nejbližší destinace, zadané na dálku z WEBDISPEČINKU.

Instrukční textová zpráva, kterou řidič obdržel z WEBDISPEČINKU, obsahuje přesnou polohu i podrobné instrukce pro jeho práci.

Trasu, kterou jste naplánovali ve WEBDISPEČINKU, jednoduše odešlete do řidičovy navigace. Řidič pak postupně označuje destinace, které už navštívil.

Veškeré informace z řidičovy navigace se ihned přenášejí do WEBDISPEČINKU.

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek