Nákladní doprava

SNÍŽENÍ POČTU NAJETÝCH KILOMETRŮ, SPOTŘEBY A OPOTŘEBENÍ VOZIDEL

Soukromá/služební jízda

Jednoznačné rozlišení mezi služebními a soukromými jízdami

Spotřeba

Dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem

Technický stav vozidla

Přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

Jízdní styl

Statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů

Přehled o poloze, stavu nákladu a vozidla v reálném čase

Efektivita

Přehled o aktuálních polohách i pohybech všech vozidel v reálném čase umožňuje jednoduše zvolit nejvhodnější vozidlo pro novou zakázku

Přehled

Okamžitý přehled o zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru, odpojení/připojení návěsu a dalších parametrech, důležitých pro úspěšné plnění zakázky

Plánování tras

V aplikaci WEBDISPEČINK je možné naplánovat kompletní trasu zakázky a tuto trasy automaticky optimalizovat

Stav zakázek

Aplikace WEBDISPEČINK umožňuje sledovat stav zakázek a postup jejich realizace

Dálkové plánování tras

Naplánovanou a optimalizovanou trasu jedním kliknutím myši odešlete do řidičovy navigace, a to včetně všech detailů a popisů jednotlivých úkolů

Úspora

Šetříte náklady na telekomunikace - komunikovat s řidičem lze přímo z prostředí WEBDISPEČINKU, řidič ke komunikaci používá obrazovku navigace

Kontrola dodržování AETRu řidiči

AETR

Přehled o aktuální i minulé činnosti řidiče umožňuje kontrolovat plnění legislativních požadavků

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek