Optimalizace rozvozů a svozů

Představujeme Vám optimalizační nástroj, který uživatelům umožňuje vytvořit efektivní plán dopravy na základě zákaznických objednávek, respektující přepravní a zákaznická omezení, maximalizující využití vozového parku a minimalizující přepravní náklady. Nasazení systému má smysl jak v provozech se třemi, tak i třemi sty vozidly.

Použitím našeho systému můžete dosáhnout snížení provozních nákladů 10-20 %, zrychlení přípravy plánu dopravy, zlepšení zákaznického servisu a snadného odhadu dopadu změny struktury vozového parku.


Typická omezení, která lze zohlednit ve vytvářeném plánu:


  • Časová okna zákazníků
  • Tonážová omezení
  • Omezení na určitý typ vozidla
  • Časová dostupnost vozidel
  • Kapacita nakládky
  • Různá průjezdnost silnic pro různé typy vozidel

Systém je provozován na výkonných serverech dostupných přes internet, jeho používání je možné zahájit téměř okamžitě. Zákaznické objednávky jsou do systému zadávány buďto manuálně, nebo automaticky z ERP systému prostřednictvím interface. Tento interface je samozřejmě nutné nejprve ve spolupráci s klientem vytvořit. Při optimalizaci jsou využívány digitální mapy obsahující informace o mýtných poplatcích, průjezdnostech a rychlostech úseků pro různé typy vozidel apod. Po přípravě plánu je možno vytisknout řidičům přehledné itineráře, zaslat zastávky do navigací řidičů nebo je možno informovat zákazníky o předpokládaném čase dodávky/svozu e-mailem apod.

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek