Stavební stroje

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel

Spořeba

Dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem

Jízdní styl

Statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů

Stav vozidla

Přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

Přesný přehled o vytížení jednotlivých vozidel a vykonávaných prací

Operativní řízení

Umožňuje operativní řízení a nasazování jednotlivých vozidel a strojů

Efektivita

Zvyšuje efektivitu chodu firmy např. redukcí přejezdových vzdáleností

Přehled

Možnost měření a kontroly stavu materiálu (např. u mixů lze sledovat čas a množství vypouštění směsi)

Evidence jednotlivých vozidel i řidičů

Vytížení

Možnost vyhodnocení vytížení jednotlivých vozidel i řidičů

Úspora

Snížení administrativních nákladů firmy - WEBDISPEČINK automaticky generuje potřebné přehledy a statistiky

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek