Úpravy na míru vašim požadavkům

Aplikace WEBDISPEČINK je skutečně velmi komplexní, obsahuje širokou škálu funkcí, které pokrývají problematiku řízení vozového parku z mnoha úhlů.

 

Je však možné, že ve Vašem konkrétním případě potřebujete zcela specifickou funkci, která není ve WEBDISPEČINKU zahrnuta - protože ani nejsofistikovanější software nemůže postihnout naprosto všechna specifika tak složité problematiky jako je správa a řízení vozového parku. 

 

V takovém případě je pro Vás připraven tým programátorů, který je schopen uzpůsobit aplikaci přímo Vám na míru. 

 

Jako první krok vždy provádíme konzultaci s klientem - celý proces začíná kalkulací a rozvahou, zdali daná rozšíření funkcionalit přinesou očekávanou návratnost, případně zdali pro požadované účely nelze využít některé z již existujících funkcí.

 

Na individuálním přizpůsobení WEBDISPEČINKU pracují programátoři, kteří se přímo podílejí na vývoji této aplikace - proto je celý proces úprav na míru velmi rychlý.

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek