Unikátní vlastnosti Webdispečinku

Produkt Webdispečink byl od začátku koncipován tak, aby přinášel Vám jako zákazníkovi maximum úspor. 

Díky tomu jsou některé z jeho vlastností zcela unikátní.

APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY

K WEBDISPEČINKU se můžete pohodlně připojit i ze svého mobilního telefonu. Tím výrazně zvýšíte svojí operativnost a udržíte si přehled o dění ve Vašem vozovém parku doslova kdykoliv a kdekoliv. Více informací o aplikacích pro mobilní telefony.

APLIKACE WD FLEET 3D

Aplikace WD Fleet 3D slouží řidiči jako komunikační terminál. Oproti běžné navigaci poskytuje nepřeberné množství funkcí a umožňuje detailně vytvářet přehled pohybu a výkonů řidiče. Více informací o aplikaci WD Fleet.

APLIKACE JÍZDNÍ STYL

Aplikace Jízdní styl je určena pro analýzu jízdního stylu řidiče. Ukazuje, kde řidič dělá nejčastěji chyby a poradí tipy na zlepšení. Více informací o aplikaci Jízdní styl.

APLIKACE WD SCAN

Aplikace WD SCAN umožňuje řidiči odeslat z telefonu nebo tabletu kopie dokumentů či pořízené fotografie do aplikace Webdispečink. Více informací o aplikaci WD SCAN.

KOMUNIKACE S NAVIGACEMI

WEBDISPEČINK je schopen přímo komunikovat s palubní navigací v řidičově vozidle. Z obrazovky navigace může řidič odesílat různá stavová hlášení a textové zprávy. Z aplikace WEBDISPEČINK můžete řidiči odesílat zprávy, ale také přímo cílové body tras, které se v navigaci potom objeví jako aktivní body. 
Více informací o komunikaci s navigacemi.

VYČTENÍ KARTY ŘIDIČE

Aplikace je určena pro vyčítání dat z karty řidiče a jejich archivaci prostřednictvím aplikace Webdispečink. 
 

VZDÁLENÉ STAHOVÁNÍ DAT Z DIGITÁLNÍCH TACHOGRAFŮ

Uživatel v pohodlí své kanceláře požádá vzdáleně jednotku ve vozidle o zaslání DDD souborů a ty se mu po vyčtení automaticky objeví v prostředí Webdispečinku. Více informací najdete o stahování dat z digitálních tachografů.

SLEDOVÁNÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ

Díky propojení špičkového hardware se stejně kvalitní programovou nadstavbou můžete sledovat v reálném čase mnoho provozních parametrů vozidel. 
Více informací o sledování provozních parametrů.

DIAGNOSTIKA VOZIDLA

V aplikaci WEBDISPEČINK můžete sledovat také technický stav vozidla. Díky tomu můžete předejít vzniku závažnějších závad. 
Více informací o diagnostice vozidla.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Hardware i software produktu WEBDISPEČINK nabízí mnoho možností s vysokou praktickou využitelností. 
Více informací o technologickém řešení.

ÚPRAVY NA MÍRU VAŠIM POŽADAVKŮM

Ačkoliv je WEBDISPEČINK vysoce univerzální a komplexní řešení, můžete mít specifické požadavky, které v něm nejsou zahrnuty. V takovém případě je zde pro Vás náš tým programátorů. 
Více informací o úpravách na míru.

ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

Elektronická kniha jízd je moderní varianta klasické papírové knihy jízd. Vytváří se automaticky na základě informací, které zasílá tzv. mobilní jednotka, která je namontovaná ve vozidle. 
Více informací o elektronické knize jízd.

OPTIMALIZACE ROZVOZŮ A SVOZŮ

Optimalizace rozvozů a svozů je optimalizační nástroj, který uživatelům umožňuje vytvořit efektivní plán dopravy na základě zákaznických objednávek. 
Více informací o optimalizaci rozvozů a svozů.

APLIKACE WD FILEAGENT

Aplikace WD FileAgent slouží k automatickému stahování souborů z archivu tachografů vozidel a archivu karet řidičů uložených na serveru Webdipečink do uživatelova PC. 
Více informací o aplikaci WD FileAgent.

ČTEČKA KARET

GSM čtečka podnikových karet je zařízení, které slouží pro autorizaci při dálkovém vyčítání údajů z digitálních tachografů. 
Více informací o GSM čtečce podnikových karet.

.