Zemědělské stroje

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel

Spořeba

Dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem

Jízdní styl

Statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů

Stav vozidla

Přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

Přesná evidence vykonávaných prací pro jednotlivá pole (plodiny)

LPIS

Propojení aplikace s rejstříkem půdy LPIS

Operativní řízení

Možnost operativního nasazování vozidel a strojů na základě jejich aktuální polohy a vykonávaných prací

Efektivita

Zvyšuje efektivitu práce např. redukcí přejezdových vzdáleností nebo dokonalou kontrolou nad prací řidiče (kolik kilometrů najezdil a kolik času strávil na konkrétním poli apod.)

Výkazy práce pro jednotlivé řidiče a stroje

Vytížení

Možnost vyhodnocení vytížení jednotlivých vozidel i řidičů

Úspora

Snížení administrativních nákladů firmy - WEBDISPEČINK automaticky generuje potřebné přehledy a statistiky

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek