GPS monitorování nákladních vozidel

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Sledování spotřeby paliva

Dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem – výpočet spotřeby PHM.

Jízdní styly řidičů

Statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů.

Technický stav vozidla

Přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám.

Aktuální polohy vozidel

Přehled o aktuálních polohách i pohybech všech vozidel v reálném čase umožňuje jednoduše zvolit nejvhodnější vozidlo pro novou zakázku (národní i mezinárodní provoz).

Online přehled o vozidle

Okamžitý přehled o zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru, odpojení/připojení návěsu a dalších parametrech, důležitých pro úspěšné plnění zakázky.

Optimalizace tras

Naplánování kompletní trasy zakázky a automatická optimalizace této trasy.

Aplikace Webdispečink

Aplikace Webdispečink umožňuje sledovat stav zakázek a postup jejich realizace.

Komunikace s řidičem

Naplánovanou a optimalizovanou trasu jedním kliknutím myši odešlete do řidičovy navigace, a to včetně všech detailů a popisů jednotlivých úkolů.

Navigace Garmin

Komunikace s řidičem lze přímo z prostředí Webdispečinku, řidič ke komunikaci používá obrazovku navigace Garmin - úspora nákladů na telekomunikace.

Kontrola řidiče

Kompletní kontrola AETRu - přehled o aktuální i minulé činnosti řidiče umožňuje kontrolovat plnění legislativních požadavků.

Vyhodnocení stylu a ekonomiky

Vyhodnocování stylu a ekonomiky jízdy řidiče – jízda v otáčkách, motorová brzda, tempomat, doba překročení povolených otáček, úsporná jízda atd.

Informace o návěsech

Evidence návěsů, přehled o odpojení/připojení návěsu.

Dispečerské pracoviště

Dispečerské pracoviště a plánování přeprav.

Přehled o teplotě

Přehled o teplotě v přepravním prostoru, otevření nákladového prostoru, zapnutí nezávislého vytápění kabiny a dalších parametrů.