WD FILEAGENT

Aplikace WD FileAgent slouží k automatickému stahování souborů z archivu tachografů vozidel a archivu karet řidičů uložených na serveru Webdipečink do uživatelova PC.

Program slouží k automatickému stahování souborů z archivu tachografů vozidel a archivu karet řidičů uložených na serveru Webdipečink do uživatelem definovaného adresáře. Stahování se provádí v pravidelných intervalech 30-ti minut. Soubory s příponou „.ESM“ jsou přejmenovány na příponu „.DDD“ a následně uloženy do zvoleného adresáře. V aplikaci je možné provést manuálně okamžité a opakované stahování souborů. Během provozu aplikace probíhá logování a zaznamenávání historie stažených souborů případně chyb.

 

Podporované operační systémy Windows 7, Windows 10, MacOS.

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek