Přenos dat do vašich aplikací

Díky možnosti přenosu dat z WEBDISPEČINKU do Vámi používaných programů získává efektivita řízení vozového parku další rozměr. Opět se zde otevírá možnost snížit administrativní náklady a zvýšit akceschopnost v rozhodování a řízení firmy.

Manažerské informační systémy

Používá-li vaše firma manažerský informační systém, je možné do něj přenášet data z WEBDISPEČINKU. Manažeři mají k dispozici tato data v rámci prostředí, ve kterém běžně pracují a mohou je pohodlně posuzovat v kontextu s ostatními daty.

Ekonomické a účetní systémy

Podobně lze "propojit" WEBDISPEČINK s ekonomickými nebo účetními systémy - odpadá tím nutnost data ručně převádět, přepisovat nebo jakkoliv dále upravovat.

MS Excel

Data lze snadno přenést i do aplikace MS Excel a následně s nimi pracovat, např. vytvářet různé matematické a finanční modely, třídit jednotlivé údaje apod.

 


V případě potřeby jsou Vám k dispozici i naši programátoři, kteří ve spolupráci s Vaším IT specialistou nebo dodavatelem software přizpůsobí výstupy z WEBDISPEČINKU pro Vaše potřeby.

nechte si od nás vytvořit nezávaznou nabídku na webdispečink za zvýhodněných podmínek